You may also like...

10 thoughts on “Οι γυναίκες της ζωής της

 1. Cansu says:

  Bu kitaba full crap diyen biri vard bu civarlarda Kendisinin 7 l mc l g nahtan haberi olmad i in kitaptan bir ey anlamam bence Ya da ba ka t rl d nmeye y re im elvermeyecek.Kitab n n son b l m olan k b l mde Anna n n leyazmas belki l yor olmas , zira oras baya muallakta 7 l mc l g nah i lemesinim sonucuydu.Kitab n orjinal ad hayat n n t m kad nlar gibi bir eviriye sahip anlad m yunancamla.Kendini i ine ve ocuklar na adam , bu esnada onunla ayn safta g rd n kocas n n kendisini aldatt y lla sonra farkedebilmi ve bu ayd nlanma an ile bir anda i inden canavar kan, zekas n ve t m meziyetlerini herkese g stermek i in canla ba la deli gibi al an bir kad n oluveriyor Kocas n n sevgilisini takip edip kimli ini belli etmeden onunla arkada bile oluyor stelik k z da seviyor ger ekten Karma k yap s olan bir kad n ortalama st bir ekilde ifade edebildi ini di n yorum yazar n evirmenin de buna katk s b y k O de il de u c mle beni en ok vuran oldu san r m Karma k, k r ve s radan m Sonum ...

 2. Georgette Ioannitca says:

  , , , , , .

 3. Georgia Kapitsaki says:

  , , .

 4. Harry Klmt says:

  This book is full of crapthe person who wrote it is also full of crapdo not buy if you want your money to worth