Żniwiarz (Julia Dobrowolska, #1)

[Epub] ↠ Żniwiarz (Julia Dobrowolska, #1) Author Gaja Grzegorzewska – Johndore.co.uk
 • Paperback
 • 214 pages
 • Żniwiarz (Julia Dobrowolska, #1)
 • Gaja Grzegorzewska
 • Polish
 • 24 September 2019
 • 9788392298021

About the Author: Gaja Grzegorzewska

Polska pisarka, autorka cyklu krymina w o prywatnej detektyw, Julii Dobrowolskiej niwiarz, Noc z czwartku na niedziel , Topielica Nagroda Wielkiego Kalibru w 2011 roku Absolwentka VIII Liceum Og lnokszta c cego w Krakowie i filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiello skim Adeptka brazylijskiej sztuki walki capoeiry Mieszka w Krakowie.


Żniwiarz (Julia Dobrowolska, #1) Prywatna Pani Detektyw Julia Dobrowolska, Zab Jcza Blond Pi Kno Z Blizn , Przyje D A Do Miasteczka Bu Kowice, By Wytropi Morderc Dziewczyny, Kt R Znaleziono Bez G Owy W Polu Kukurydzy To Pierwsze Tak Powa Ne Zadanie W Jej Karierze Zawodowej Ale Julia Jest Uosobieniem Spokoju I Pewno Ci Siebie Nawet Je Li Wszyscy Wok Uwa Aj , E Kobieta Si Do Tej Roboty Nie Nadaje Ledztwo Utrudniaj Jej Ambitny I Bezwzgl Dny Dziennikarz, Realizuj Cy Program Telewizyjny O Mordercy I Ma Omiasteczkowy Policjant O Zagadkowej Przesz O Ci Julia Musi Te Zmierzy Si Z Niech Ci I Zmow Milczenia Mieszka C W Wkr Tce Odkrywa, E Pozornie Sielankowe Miasteczko Kryje Niejedn Przera Aj C Tajemnic.

You may also like...

10 thoughts on “Żniwiarz (Julia Dobrowolska, #1)

 1. Radek Gabinek says:

  Kiedy tylko sko czy em czyta Kamienn noc Gaji Grzegorzewskiej wiedzia em ju , e si gn do pocz tku historii Julii Dobrowolskiej i dlatego niwiarz to by a kwestia czasu Jak si okaza o kilka dni zaledwie min o i sympatyczna pani detektyw znalaz a si u mnie na rozk adzie jazdy Powie ta zaczyna seri z wielkim przytupem i od razu wida , e mamy do czynienia z autork o wielkim potencjale.Sielska atmosfera pewnego miasteczka zostaje brutalnie zburzona, kiedy m oda dziewczyna podczas wycieczki rowerowej apie gum , a z pola kukurydzy wy ania si posta z kos i nie chodzi tu w adnym wypadku o okre lenie na n tylko o narz dzie s u ce do prac polowych Posta ta w brutalny spos b ko czy ywot dziewczyny pozbawiaj c ja za pomoc szybkiego ci cia g owy Je li wi c kto spodziewa si widz c tytu ksi ki, e b dziemy tu mieli do czynienia z opisem do ynek wiejskich, czy czego w tym klimacie, to ju na samym pocz tku zostaje pozbawiony z udze , bo niwa jak si okazuje b d w tym przypadku krwawe, a zamiast rolnikom tajemniczy m czyzna z kos dostarczy pracy policji, autorom telewizyjnego programu z kategorii 997 jak r wnie w a nie...

 2. Russia_with_love says:

  Rasowy krymina Bardzo w stylu Agathy Christie Wida na jakich krymina ach wychowa a si Gaja Grzegorzewska wietnie odmalowany klimat ma ej zamkni tej spo eczno ci Interesuj ca galeria postaci, niebanalna intryga i zaskakuj ce rozwi zanie ...

 3. Goska A says:

  Lepsza ni Bonda Ale i tak troch kit.

 4. Magda says:

  Zagadka kryminalna jest ciekawa i nie le napisana, a czytelnik dostaje do r ki prawie tyle informacji, ile ma bohaterka Z tego wzgl du warto przeczyta G wna bohaterka to niestety tak Mary Sue liczna, wysportowana, m dra i og lnie wszystko jej si u...

 5. Katja says:

  Zarwa am noc

 6. Robzrad says:

  Bardzo przyjemny, oldsk lowy krymina , prywatna detektyw, ma a spo eczno w kt rej dokonano zbrodni itd, itp W sam raz na wakacje.

 7. Jezier says:

  Postaci papierowe, rozwi zanie absurdalne, sam przebieg ledztwa r wnie.

 8. Monika Wierzbowska says:

  Szybka, lekka i przyjemna, w sam raz na 1 wiecz r Mo e nie jest to wybitne dzie o, ale j zyk jest przyjemny, czytaj c czytelnik si nie m czy, ksi ka p ynie szybko Fabu a mnie wci gn a do tego stopnia, e po prostu chcia am sko czy i dowiedzie si kto zabi Zako czenie nieprawdopodobne i zaskakuj ce, ale jako zbyt szybko si to potoczy o, szczeg w nie zdradzam Prowadzenie ledztwa zupe nie ok, sporo postaci, fajnie zarysowanych, fajnie przedstawionych Natomiast w tki romansowe i sceny erotyczne wed ug mnie w ksi ce kompletnie niepotrzebne Za to minus Tak to czyta o si niez y krymina , ale od pewnego momentu zalatywa o tanim, podrz dnym harlequinem...

 9. Lamia_s says:

  Nie jest to mo e literatura najwy szych lot w Dialogi s raczej banalne, a g wna bohaterka troch zbyt zdziecinnia a, ale dla mi o nik w krymina w w stylu Agathy Christie na pewno b dzie to godna polecenia literatura.